Ingenieursbureau

Een ingenieursbureau ontwerpt/adviseert, berekent en tekent constructies in beton, hout steen en staal.

Bij Ingenieursbureau Selman B.V. heeft u te maken met een constructeur met een brede algemene kennis van (bouw)techniek. Een constructeur past creativiteit en wetenschap toe om constructies te realiseren. Zo ook bij Ingenieursbureau Selman B.V., dat als kernactiviteit heeft het ontwerpen van draagconstructie voor bouw en infra. Bij elk project zoeken wij de grenzen op wat constructief mogelijk is voor het ontwerpen van draagconstructies.

Ingenieursbureau Selman B.V. is een onafhankelijk en raadgevend ingenieursbureau dat u advies geeft op het gebied van bouwkundige en civieltechnische constructies.

© Copyright - Ingenieurs Bureau Selman B.V.