Ontwerpen, berekenen en tekenen van bouwkundige en civiele constructies

Bouwkundige constructies:

 • Verbouwingen

  • Woningen
  • Uitbreidingen
  • Doorbraken van muren
  • Dakopbouw
  • Dakkapellen
  • Extra verdiepingen op uw woning
  • Fundering herstel
  • Enz.
 • Nieuwbouw o.a.

  • Woningen
  • Scholen
  • Appartementgebouwen
  • Enz.
 • Stalen bedrijfshallen

 • Transformatie van bestaande woningen naar appartementen

Civiele constructies:

 • Bruggen

 • Duikers

Rekenwerk voor de toeleverende industrie en aannemer

Heeft u een specifiek product of dienst waarbij constructieve berekeningen nodig zijn dan levert Ingenieursbureau Selman B.V. berekeningen op maat.

Schade opnames en rapportages

Bij een schadeopname kan men denken aan de onderstaande situaties:

 • Brandschade

 • Een extreem doorhangend dak of vloer

 • Verzakken van funderingen

 • Scheuren in muren

Ingenieursbureau Selman B.V. kan in dat geval een visuele inspectie met rapportage voor u uitvoeren, waarbij de vermoedelijke oorzaak wordt vastgesteld en een voorstel wordt gedaan voor herstel.