Onze rol

Van een vergunningvrije uitbouw tot een groot nieuwbouwwerk zowel in de bouwkundige als civiele sector, verzorgen wij het complete constructiepakket. Ons bureau is gewend in een vroeg stadium bij het ontwerp betrokken te worden. Met name de draagstructuur en de uitvoeringsmethodieken hebben de aandacht.

Wij volgen de fasering van de DNR, te weten:

 • Voorlopig ontwerp (VO)

 • Definitief ontwerp (DO)

 • Bestektekeningen (BO)

 • Werktekeningen (UO)

Tijdens de “voorlopige ontwerpfase” zullen door ons diverse alternatieven schetsmatig gepresenteerd worden. Uiteraard houden wij tijdens dit traject rekening met eisen en wensen van de opdrachtgever. Het gekozen alternatief wordt in het definitief ontwerp verder uitgewerkt en berekend.

Om onze klanten nog beter tegemoet te komen hebben wij op basis van de DNR 2011 een aantal basis adviezen vast gelegd. Aan de hand van uw keuze en de bouwkundige tekeningen kunnen wij u vrijblijvend een offerte aanbieden op basis van de door ons ingeschatte uren en werkzaamheden tegen een bepaald vast bedrag. Op deze manier ben u zeker van uw zaak en loopt u hiermee geen risico op achteraf onvoorziene extra kosten. Er kan in overleg altijd een advies op maat worden gemaakt.

Afhankelijk van het type project kan een keuze gemaakt worden uit:

 • Constructieadvies (VO/DO):

  De vertaling van bouwkundige ontwerpen in constructieadvies met schetsen t.b.v. de omgevingsvergunning. Veelal bij kleinere projecten zoals verbouwingen en uitbreidingen.

 • Constructieadvies met funderingsoverzicht (VO/UO):

  Bij optie 2 wordt het constructieadvies uitgebreid met een digitale tekening (in ACAD getekend). Op deze tekening is het fundering – en wapeningsoverzicht uitgewerkt (UO). Deze zijn geschikt om een omgevingsvergunning aan te vragen of om een offerte te laten opstellen door een aannemer. Optie 2 is vooral bij kleinere projecten waarbij alleen een werktekening van de fundering nodig is.

 • Constructieadvies met overzichten (VO/DO/BO):

  Bij optie 3 wordt het constructieadvies  uitgebreid met digitale overzichttekeningen (in ACAD getekend). Op deze tekeningen zijn plattegronden overzichtelijk uitgewerkt. Deze zijn geschikt om een omgevingsvergunning aan te vragen of om een offerte te laten opstellen door een aannemer. Optie 3 is vooral bij middelgrote projecten waarbij het constructieadvies vertaald wordt naar bestek tekeningen (BO).

 • Totale pakket (VO/DO/BO/UO):

  Het “Totale pakket” is met name bedoeld voor grote en complexe projecten. Bij dit soort projecten hoort het vervaardigen van constructieve werktekeningen, het bijwonen van ontwerpteamvergaderingen, bouwvergaderingen tijdens realisatie, controle van tekeningen of constructieberekeningen t.b.v. productie prefab-onderdelen en controles op de bouwplaats.